Het slimme onbewuste

Om te begrijpen wat hypnose wél is, moet je weten dat jij bestaat uit een lichaam, een bewuste én een onbewuste. Van dat lichaam en bewuste is iedereen wel op de hoogte. Maar met het onbewuste ligt dat toch iets anders. De invloed van het onbewuste op ons leven is immens en toch zijn er maar weinig mensen die dit geniale deel op waarde weten te schatten.

Voor 90% ‘in the lead’

Dat is best vreemd wanneer je weet dat jouw onbewuste maar liefst 90% van jouw dagelijks leven regelt. Slechts 10% van alle eer gaat naar jouw bewuste.

Verrassend, niet?

Maar wél heel fijn, want stel je voor dat jij bewust zou moeten zorgen voor bijvoorbeeld je hartslag, je lichaamstemperatuur, je haargroei of je spijsvertering maar ook voor je gevoel, gedachten of herinneringen. Je zou er een dagtaak en hebben en nergens anders meer aan toekomen.

Een duizelingwekkende snelheid

Hoogleraar psychologie Ap Dijksterhuis (Radboud Universiteit Nijmegen) doet onderzoek naar het onbewuste en schrijft in zijn boek ‘Het slimme onbewuste’ (2007) dat de verwerkingssnelheid van dit deel van de mens maar liefst 200.000 keer sneller is dan die van het bewuste.

Neem even de tijd om dat tot je door te laten dringen:

Het onbewuste is 200.000 keer sneller dan ons geliefde bewustzijn…

Stel dat we alle informatie die tot ons komt, opdelen in bits, dan blijkt uit onderzoek dat ons bewuste 60 bits per seconde aan kan. Ons onbewuste kan echter 11,2 miljoen bits per seconde aan…1 De duizelingwekkende verwerkingssnelheid is dus noodzakelijk om alle 11,2 miljoen bits die per seconde binnenkomen, te verwerken.

Slechts een klein gedeelte van wat er in ons onbewuste aan bits arriveert, komt terecht in ons bewuste. Dit betekent dat we met 11.199.940 bits aan informatie niets doen. Tenminste, niet bewust. Gelukkig doet ons onbewuste zijn werk uitstekend (in de meeste gevallen) en klopt ons hart gewoon, blijft ons lichaam op temperatuur, groeit ons haar gewoon door en staat onze spijsvertering ook niet stil.

De sleutel tot jouw oplossing

Het onbewuste verzet dus bergen werk voor ons en levert een schat aan extra informatie op. Zou het niet zomaar zo kunnen zijn, dat de oplossing van een probleem zich misschien wel bevindt op een plaats waar je normaal gesproken geen toegang toe hebt? Zou dat slimme onbewuste van jou, je misschien op het juiste spoor kunnen krijgen?

Het antwoord op deze vraag is ‘Ja’. Dat kan het!

Maar wat is het onbewuste dan precies?

Mooi dat ons slimme onbewuste er voor ons is, maar wat is het eigenlijk, het onbewuste? Jan Bommerez zegt daarover het volgende:
Wat we het onbewuste noemen heeft te maken met emotioneel geladen ervaringen die we opslaan in het lichaam buiten bereik van de denkende hersenen. Het onbewuste is een vorm van geheugen die geen tijdsnotie bevat. Het gaat in grote lijnen als volgt:
Hersenonderzoekers hebben ontdekt dat we twee soorten geheugen hebben: expliciet en impliciet. Het expliciete geheugen is gerelateerd aan de linkerhersenhelft en bevat feiten. De linkerhersenhelft bevat ons spraakcentrum en het vermogen tot taal.

Het impliciete geheugen is gerelateerd aan de rechterhersenhelft. Het bevat geen woorden maar wel emoties en sensaties. Wanneer we iets ervaren wordt het onder normale omstandigheden opgeslagen als expliciet geheugen met bemiddeling van de hippocampus. Die zet er tijd en plaats bij.

Wanneer we echter onder grote emotionele stress verkeren en ons denken wordt tijdelijk overruled (de linkerhersenhelft gaat tijdelijk offline), worden dingen opgeslagen in het emotionele geheugen met bemiddeling van de amygdala en die zet er geen tijd en plaats bij. Het merkwaardige van het impliciet geheugen is dat het niet voelt als iets uit het verleden. Je ervaart het nu in het lichaam en er is geen context bij van iets uit het verleden dat je bewust kunt plaatsen. Je weet alleen dat je bijvoorbeeld verdriet voelt of boosheid.

Ons denkende zelf gaat dat nu linken aan dingen die NU in ons leven zijn. Zo kun je dus impliciete herinneringen uit je kindertijd ervaren – emoties en sensaties – die eigenlijk met een van je ouders te maken hebben, maar omdat er geen tijd en plaats en feiten bij zijn, tracht je denken dat te verklaren door iets dat bijvoorbeeld je partner heeft gezegd of gedaan.

Je onbewuste haalt dus – zonder dat jij dat kunt beseffen – twee personen door elkaar. En omdat jij dat niet weet, gebeurt er dus een ‘projectie’ op je partner. Onverwerkte emoties uit ons vroegere leven komen zo roet in het eten gooien in onze relaties. Maar het houdt daar niet op.

Ook onze gezondheid, onze slaap, onze spijsvertering etc. en niet in het minst ons geluksgevoel kunnen verstoord worden door allerlei onverwerkte emoties die opdagen als impliciet geheugen en DUS alsof ze met NU te maken hebben.

We hebben er dus alle belang bij om oude onverwerkte emoties te leren vinden in ons lijf zodat we ze kunnen loslaten. Dr. John Sarno ontdekte bijvoorbeeld dat veel rugklachten te maken hebben met oude boosheid. Later ontdekte hij dat hetzelfde waar was voor vele andere klachten.

Het is de staat van de energiestroom in het lichaam (vrij of geblokkeerd) die prioritair bepalend is voor onze mentale, emotionele en fysieke gezondheid (en indirect voor wat er gebeurt in onze relaties).

Het is – zo vond Reich – de chronische spanning in het weefsel van het organisme die de primaire oorzaken bevat van disharmonie in geest en lichaam. Leren om oude, onverwerkte emoties – die als impliciet geheugen in je lijf zitten – los te laten is dus van vitaal belang voor het herstel van onze natuurlijke ‘flow’ staat ( en dus van onze spontaniteit, vitaliteit, creativiteit, levenslust, etc.)

En dat loslaten van onverwerkte oude emoties die horen bij TOEN maar die nog altijd invloed hebben op NU kan via hypnose makkelijker en sneller dan dat je ooit zou kunnen bedenken 🙂

Nu we weten wat hypnose niet is en wat jouw onbewuste voor jou kan betekenen, komen we bij de vraag: wat is hypnose wel?


Noot

1. Het onderzoek naar hoeveel informatie mensen per seconde zowel bewust als onbewust kunnen verwerken werd beknopt samengevat door Norretranders, T. (1998). The User Illussion. New York: Viking. Ook komt het voor in Dijksterhuis, A., Aarts, H. en Smith, P.K. (2005) ‘The power of the subliminal: Subliminal perception and possible applications’.